• slide1

  Naše reference: Menuet Karlovy Vary, kompletní slaboproudé systémy EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, včetně projektové dokumentace

 • slide2

  ISŠTE Sokolov - systémy EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, optika, multimediální vybavení, včetně projektové dokumentace, kompletní silnoproud

 • slide3

  Rezidence Triplex Karlovy Vary - slaboproudé instalace, požární ucpácky

 • slide4

  Hotel Dvorana Karlovy Vary kompletní slaboproudé systémy IPTV, EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, včetně projektové dokumentace

PerimetrLocator

Detekce sabotáže tagu FLA i v případě stavu DisArm

 

Detektory FLA mají v sobě sofistikovaný algoritmus analýzy pohybu ve 3 osách, díky kterému umí detekovat jakoukoliv snahu o odcizení detektoru nebo jeho sabotáž demontáží. Díky dalšímu sofistikovanému algoritmu systém rozeznává pohyb vrat při jeho otevírání a zavírání a také jej umí odlišit od odcizení a sabotáže detektoru. To vše umožní ochrance učinit opatření ještě před uvedením ochromeného systému do střežení.

 

Dispozice automatického řízení analogových PTZ kamer

 

Systém PerimetrLocator při narušení perimetru zcela automaticky navádí přímým řízením PTZ kamery na místo incidentu. Využívá k tomu tzv. prepozic. Každá prepozice příslušné kamery je logicky svázána s konkrétním tagem (ev. množinou tagů FLA). Při ručním polohování kamer mohou dostávat PTZ kamery řídící signál přímo z WEB rozhraní programu PerimetrLocator.

 

Architektura automatického řízení analogových PTZ kamer

 

Systém PerimetrLocator umí přímo z jednotky FLU řídit všechny analogové PTZ kamery s protokolem ovládání Pelco-D nebo implementované IP kamery. Po dohodě s výrobcem lze implementovat do systému PerimetrLocator také jiné typy IP kamer.

 

 

Ukázka využití RFID perimetrického systému

Ukázka využití RFID perimetrického systému

Dispozice systému PerimetrLocator - PTZ kamery

Dispozice systému PerimetrLocator - PTZ kamery

Využití systému pro kontrolu obchůzky

Využití systému pro kontrolu obchůzky
 
Přidejte si nás:www.facebook.com