• slide1

  Naše reference: Menuet Karlovy Vary, kompletní slaboproudé systémy EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, včetně projektové dokumentace

 • slide2

  ISŠTE Sokolov - systémy EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, optika, multimediální vybavení, včetně projektové dokumentace, kompletní silnoproud

 • slide3

  Rezidence Triplex Karlovy Vary - slaboproudé instalace, požární ucpácky

 • slide4

  Hotel Dvorana Karlovy Vary kompletní slaboproudé systémy IPTV, EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, včetně projektové dokumentace

Pozvánka na 4. národní konferenci

V pondělí 31. října 2016 od 9.30 do 16.30 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (Sněmovní 1, Praha 1, konferenční sál č. 205) se uskuteční 4. národní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR - aktuální témata 2016".

 

Od 11.00 vystoupí jednatel společnost ICS - systémy s.r.o. Ing. Libor Sladký s příspěvkem: Metodika pro identifikaci a řízení nových rizik ve školách a školských zařízeních.

Konferenci pořádá Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR Vlasty Bohdalové a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové v součinnosti s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se zainteresovanými útvary státní správy, Státním zdravotním ústavem a Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

 

Konference je tradičně určena především vedoucím pracovníkům škol, školských zařízení, školských úřadů a zástupcům institucí a subjektů zainteresovaných na zajišťování preventivních opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v ČR.

 
Přidejte si nás:www.facebook.com