• slide1

  Naše reference: Menuet Karlovy Vary, kompletní slaboproudé systémy EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, včetně projektové dokumentace

 • slide2

  ISŠTE Sokolov - systémy EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, optika, multimediální vybavení, včetně projektové dokumentace, kompletní silnoproud

 • slide3

  Rezidence Triplex Karlovy Vary - slaboproudé instalace, požární ucpácky

 • slide4

  Hotel Dvorana Karlovy Vary kompletní slaboproudé systémy IPTV, EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, včetně projektové dokumentace

Zajímavé články na téma bezpečnosti školských zařízení

V měsíci lednu 2017 jsme byli požádáni vydavateli odborných časopisů, abychom napsali články na téma bezpečnosti školských zařízení. První článek vyšel v časopise Poradce ředitelky mateřské školy, následoval další článek ve zpravodaji Integrace a inkluze ve školní praxi s podtitulem Základní pilíře specifické bezpečnosti. Články mají pomoci vedoucím pracovníkům ve školství se základní orientací v dané problematice.
 

První článek v časopise Poradce ředitelky mateřské školy přináší aktuální informace z oblasti předškolního vzdělávání a řízení MŠ. Jedná se o první časopis na trhu, který je určen přímo ředitelkám mateřských škol.
 

Druhý článek vyšel ve zpravodaji Integrace a inkluze ve školní praxi, který je specializovaný a prakticky zaměřený odborný zpravodaj zabývající se vysoce aktuální problematikou integrace a inkluze dětí, žáků a studentů.
 

Na zvolené téma jsme byli požádáni o další články do odborného časopisu pro projektanty (ČSN 73 4400 – Prevence kriminality ve školských zařízeních) a v rámci Asociace bezpečná škola chystáme řadu seminářů.
 

 

Odborné články jsou níže ke stažení.

 

 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com